Ngắm kiến trúc ấn tượng của Butterfly House

Ngôi nhà mang tên Butterfly House này có kiến trúc ấn tượng được lấy cảm hứng từ những cánh bướm bay bổng xinh đẹp và nằm tại thảo nguyên California thoáng đãng. Được thiết kế và xây dựng bởi KTS Feldman Architecture.

fe623833f348a4762fa8124da9af4ad1 Ngắm kiến trúc ấn tượng của Butterfly House

0f316001dbddcad98b2cae07a6d1bad1 Ngắm kiến trúc ấn tượng của Butterfly House

3c7511591d0fadc381498c095b350c70 Ngắm kiến trúc ấn tượng của Butterfly House

4c850acac03c789b2bdca55418fc88ba Ngắm kiến trúc ấn tượng của Butterfly House

7b38ecd6355f9d55d37bb07bebdadb99 Ngắm kiến trúc ấn tượng của Butterfly House

7fe072e49e0f7f1ffd5a6db6b8d68c4b Ngắm kiến trúc ấn tượng của Butterfly House

057dd0a760fb8678e136472337a9bb1f Ngắm kiến trúc ấn tượng của Butterfly House

196e6415662305519e3140c94e0e107f Ngắm kiến trúc ấn tượng của Butterfly House

425fd9729b86e969b70a69f67671141c Ngắm kiến trúc ấn tượng của Butterfly House

655d60b2ad36222be224ed5fb8c234e7 Ngắm kiến trúc ấn tượng của Butterfly House

768f4fcada5e73503d4d81764aacfc9a Ngắm kiến trúc ấn tượng của Butterfly House

b8ee2a2b9aff7d742012424d362229be Ngắm kiến trúc ấn tượng của Butterfly House

Theo decorreport

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *