Ngôi nhà Cresta nằm tại vùng San Diego xinh đẹp của California

Ngôi nhà mang tên Cresta nằm tại vùng San Diego xinh đep của California này do KTS Jonathan Segal thiết kế và xây dựng nhằm mang đến cuộc song tiện nghi, thoải mái cũng như không khí yên bình cho mọi thành viên trong nhà.

ff18fbd16f78ff3c744b379bae2f986f Ngôi nhà Cresta nằm tại vùng San Diego xinh đẹp của California

2f4f5f37c763f53eddd12035e31be530 Ngôi nhà Cresta nằm tại vùng San Diego xinh đẹp của California

6e7303f2f59ea4e2869025e99776b2f0 Ngôi nhà Cresta nằm tại vùng San Diego xinh đẹp của California

9e2abe8ea28b4936f11b0d7faaa5deba Ngôi nhà Cresta nằm tại vùng San Diego xinh đẹp của California

52b545d74b4694c2a0555665d5a12d24 Ngôi nhà Cresta nằm tại vùng San Diego xinh đẹp của California

74ca5f3d4bffbaa1aee5456cf9d9a292 Ngôi nhà Cresta nằm tại vùng San Diego xinh đẹp của California

77f0fd467868fb71aaa9a8700a626bc9 Ngôi nhà Cresta nằm tại vùng San Diego xinh đẹp của California

8451fefa3d1ce29400aa37afc395289c Ngôi nhà Cresta nằm tại vùng San Diego xinh đẹp của California

373833 a Ngôi nhà Cresta nằm tại vùng San Diego xinh đẹp của California

b89ba0ded9ce8f1e54cb256f6f26bd3a Ngôi nhà Cresta nằm tại vùng San Diego xinh đẹp của California

cdc11af982a3c7e6e4265db590bedb5f Ngôi nhà Cresta nằm tại vùng San Diego xinh đẹp của California

e87981de1ac12883e411d00cb6449511 Ngôi nhà Cresta nằm tại vùng San Diego xinh đẹp của California

f0aeb139e686783c95e956031cc06e1b Ngôi nhà Cresta nằm tại vùng San Diego xinh đẹp của California

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *